Підтримка сталого розвитку туризму на природоохоронних територіях

Підвищення привабливості природоохоронних територій для туризму та ефективне управління туристичними потоками є важливою складовою сталого туризму, а також підтримує фінансову стійкість парків. Щоб зменшити людський вплив і водночас надати відвідувачам унікальний досвід, ми працюємо над покращенням навігаційної, інформаційної та рекреаційної інфраструктури, особливо в найцінніших природних зонах.

Удосконалення інформаційної та навігаційної інфраструктури

Інфраструктура, якою ми займаємося, допомагає туристам орієнтуватися в національних парках та заповідниках, краще відчувати і розуміти місця, які вони тут відвідують. Вона є сучасною, уніфікованою для усіх установ та відповідає брендбуку природоохоронних територій України.

На першому етапі ми зосереджуємося на проектуванні, виготовленні та встановленні вхідних вітальних знаків на головних напрямках відвідування природоохоронних територій.

Протягом 2023 року фахівці ФЗТ відвідали 13 природоохоронних територій та визначили 64 місця встановлення в’їзних знаків. На даний час усі вони виготовлені і доставлені до цільових установ та будуть встановлені навесні 2024 року.

Другий етап, який вже також триває, включає вдосконалення інформаційної туристичної інфраструктури. Це стосується облаштування кількасот важливих місць відвідування інформаційними стендами з картосхемами туристичних шляхів та екостежок, інформацією про об’єкти природної та історико-культурної спадщини, панорамними локаціями тощо. На даному етапі завдань ми будемо працювати і над покращенням стану об’єктів малої інфраструктури, де туристи зможуть отримувати консультації та необхідну інформацію під час подорожей.

Посилення туристичної спроможності та якості обслуговування

Карпатські національні парки і заповідники мають ще значний нерозкритий туристичний потенціал. Одне із завдань, яке стоїть перед ФЗТ є допомога у розширенні асортименту надаваних послуг, їх осучасненні, підвищенні якості обслуговування відвідувачів.

Дане завдання має декілька складових. Це якісне та завчасне календарне планування, формування і постійне вдосконалення туристичних програм, їх ефективна і сучасна промоція. Особливу увагу звертаємо на навчання і менторський супровід працівників рекреаційних відділів з боку ФЗТ, також на широку співпрацю з туристичним бізнесом, територіальними громадами, багатьма іншими учасниками регіонального туризму. Ще однією зі складових у даному завданні є внесення змін до ряду юридичних та адміністративних питань щодо кадрового забезпечення, фінансування та послуг, включаючи електронні платежі, електронний квиток тощо.

Що ми робимо

Поєднуючи міжнародний досвід із національними набутками та експертизою, ми підтримуємо збереження великих масивів незайманої природи в Україні. Головним чином ми робимо це надаючи підтримку великим природоохоронним територіям, таким як національні парки, біосферні або великі природні заповідники.