Екологічна освіта

Людям притаманно берегти те, що вони люблять, а щоб полюбити природу, необхідно з нею добре познайомитися. Для сталого збереження природного середовища необхідна не лише робота природно-заповідних установ, але й порозуміння з місцевими мешканцями та підтримка широкої громадськості. Іноді змінити переконання дорослих людей буває дуже складно. Проте потужним рушієм змін є діти та молодь, які вже зараз можуть дбати про довкілля.  

Дослідження природних екосистем та живих організмів на території природно-заповідних територій може стати тим поштовхом, який розширить світогляд, подарує дітям відчуття пригоди та власного відкриття. Незалежно від того, яку професію вони оберуть в майбутньому, їхня любов до природи виллється у турботу.

Франкфуртське зоологічне товариство підтримує еколого-освітній напрямок природно-заповідних установ та сприяє запозиченню найкращих практик, які впроваджуються в природно-заповідних установах та громадських організаціях європейських країн. Разом з природно-заповідними установами ми працюватимемо в наступних напрямках: 

  • Програма. Розробка та втілення еколого-освітньої програми для природно-заповідних установ із залученням європейських експертів. Програма буде побудована на єдиних принципах та пристосована до кожної з 13 партнерських природоохоронних установ. 
  • Екоосвітні центри. Створення на базі природно-заповідних територій еколого-освітніх центрів для дітей. Це простір для проведення занять з дітьми, уроків та досліджень, де будуть необхідні прилади для дослідження природи.
  • Заняття в природі. Забезпечення можливості польових досліджень безпосередньо на природно-заповідній території. Саме відвідування території національного парку чи заповідника сприятиме розумінню, що таке природоохоронна територія та як вона зберігає дику природу. Найцікавіше знайомство з природою відбувається не в класі, а в лісі.

Що ми робимо

Поєднуючи міжнародний досвід із національними набутками та експертизою, ми підтримуємо збереження великих масивів незайманої природи в Україні. Головним чином ми робимо це надаючи підтримку великим природоохоронним територіям, таким як національні парки, біосферні або великі природні заповідники.