Моніторинг біорізноманіття

Біорізноманіття є буквально життям на землі, й нашим першочерговим завданням є його збережння заради самих живих організмів, заради нас та прийдешніх поколінь. Моніторинг біорізноманіття – це система періодичних спостережень за станом та динамікою живих організмів за чітко визначеною схемою показників. Це дає змогу відслідковувати зміни чисельності та поширення певних видів. Спостереження ж за індикаторними видами дозволяє відслідковувати зміни в екосистемах. Тільки знання поточного стану екосистеми дозволить розробити ефективні заходи для збереження унікальних природних комплексів. Саме тому наше товариство запроваджує сучасну систему монітрингу біорізноманіття, яка дозволить розробити ефективні заходи для його збереження.  

Ми вже працюємо з 13-ма природно-заповідними установами за декількома напрямками моніторингу біорізноманіття: 

Впровадження інструментарію для просторового моніторингу та звітування SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool). Одним з інструментів моніторингу, який вже впроваджується з лютого 2021 року, є програма для просторового моніторингу та звітування SMART (Spatial Monitoring and Reporting Tool), яку ми адаптували для українських природно-заповідних територій в Карпатах. Цю систему вже успішно використовують в 70 країнах, й вона дозволяє науковим працівникам та службі охорони замість внесення даних в блокнот, одразу вносити спостереження у базу даних, яку вже з комп’ютера можна аналізувати. За допомогою SMART можна формувати якісніший та наповненіший Літопис природи.

Як це працює: 

  • Працівники заповідників та парків реєструють спостереження за допомогою мобільного застосунку SMART в природі 
  • Зібрані дані структуруються та аналізуються за допомогою комп’ютерної версії SMART.
SMART

Систематичне використання інструментарію SMART дозволяє наповнювати базу даних природно-заповідної території спостереженнями видів силами не лише науковців під час вибіркових наукових виїздів, але й під час щоденного патрулювання службою охорони. Перевагою SMART є багатофункціональність, цей інструментарій дозволяє здійснювати: 

  • Картування та фіксацію спостережень (як рідкісних, так і невідомих видів);
  • Фіксацію явищ та замірів; 
  • Реєстрацію порушень; 
  • Фіксацію та опис виконаних заходів тощо. 

ФЗТ продовжує впроваджувати використання SMART природно-заповідними установами – закуповувати необхідне обладнання, навчати працівників та надавати консультаційну підтримку. 14 установ ПЗФ, які є партнерами ФЗТ вже використовують інструментарій SMART, понад 350 смартфонів з них близько 330 надані за сприяння ФЗТ.

 

Дослідження копитних та великих хижих ссавців за допомогою фотопасток. Фотопастки —  це дистанційно керовані пристрої, які фіксують фото або відео під час спрацьовування датчика руху та/або тепла. Зйомка за допомогою фотопасток є усталеним методом ефективного, неінвазивного моніторингу біорізноманіття, і особливо ефективна для реєстрації потайних видів тварин.  

Систематичні спостереження великих ссавців є важливою складовою моніторингу біорізноманіття. Вони допомагають краще зрозуміти, які території є особливо важливими й допомагають забезпечити ефективний захист рідкісних видів у Карпатах.  

Наразі мета –  з’ясувати трапляння та поширення рідкісних хижаків (рись, ведмідь, кіт лісовий) та копитних. В рамках цих досліджень вдалося вперше для України провести моніторинг рисі євразійської, що є важливим кроком для втілення «Плану дій щодо збереження рисі євразійської (Lynx lynx L.) в Україні»

В рамках співпраці з національним природного парку «Сколівські Бескиди» Франкфуртське зоологічне товариство провело пілотні дослідження рисі, під час яких вдалося з’ясувати чисельність та щільність цього виду на території парку, а також місця поширення.

Моніторинг рукокрилих

Кажани – тварини, значення яких важко переоцінити. Вони є важливими індикаторними видами і занесені до ЧКУ, тому ми запроваджуємо довготривалий моніторинг цих тварин в рамках нашої роботи. Досліджуємо видове різноманіття у різних біотопах, а також важливі території під час міграцій. Усі види рукокрилих занесені до Червоної книги України та до списків рідкісних видів тварин Європи, тому їх моніторинг є необхідним для розробки заходів охорони цих видів – розвішування ящиків для сховку, збереження цінних біотопів тощо.  

Моніторинг кажанів раніше потребував залучення профільних експертів, бо визначення цих видів є непростим. Наразі швидкий розвиток акустичного моніторингу дозволяє здійснювати моніторинг навіть людині без спеціальних знань, а експерти долучаються лише на етапі верифікації даних. Це дає можливість охопити моніторингом значні території та робить його доступнішим. Наразі не всі установи долучені, але в майбутньому плануємо зробити це на території всіх проектних парків / заповідників. 

Моніторинг здійснюємо за допомогою спеціального обладнання – акустичних ресиверів. Вони програмуються з використанням додатку в телефоні і автономно здійснюють записи звукових файлів, які згодом аналізуються та верифікуються експертами. 

Ці ж прилади, а також подібні до них, ми використовуємо і для моніторингу птахів, але, звісно, налаштовуємо їх інакше, відповідно до особливостей пташиного співу. У 2023 році  Україна вперше теж долучилась до Європейської програми з моніторингу фонових видів птахів (Pan-European Common Bird Monitoring Scheme), який координує ЕВСС. Ця програма передбачає щорічні обліки птахів на одному й тому ж маршруті з метою оцінки стану популяцій фонових (звичайних) видів птахів. 

Саме фонові види формують екосистему, бо вони є наймасовішими, однак зазвичай їм приділяють менше уваги дослідники, акцентуючись на рідкісних. В той же час, вони є важливими для розуміння, що відбувається зі станом біорізноманіття в цілому, адже такий моніторинг дозволяє вчасно помітити ці зміни та шукати їх причину.  

Методика доволі проста – ми здійснюємо запис голосів птахів протягом 5 хвилин на 5 точках на обраній трансекті – акустичний прилад дозволяє зробити це без безпосередньої участі орнітолога на етапі збору даних, потім аналізуємо. На сьогоднішній день програми для автоматичного аналізу звукових даних швидко розвиваються, стаючи більш досконалими ледь не щодня, тому в майбутньому процес не тільки збору, але й аналізу буде максимально авто

Що ми робимо

Поєднуючи міжнародний досвід із національними набутками та експертизою, ми підтримуємо збереження великих масивів незайманої природи в Україні. Головним чином ми робимо це надаючи підтримку великим природоохоронним територіям, таким як національні парки, біосферні або великі природні заповідники.